top of page

Ny i Föreningen?

Hej och välkommen som medlem i Brf Esplanaden. Vi hoppas att du kommer att trivas med oss som förening och som grannar. Här nedan kommer lite snabb info om oss, vår fastighet och de ytor som är till för oss som medlemmar.

HUSEN

 

Föreningen består av 4 huskroppar (12,14,16,18). 

 

Nr 12 ligger längs Sveagatan och har entréportar mot både innegården och mot gatan. I källaren hittar du förråd samt cykelrum. Det ligger även en lägenhet på källarplan som du kan hyra per dygn. Lägenheten används även som mötesrum för styrelsen. Längs med Sveagatan ligger några av föreningens garage, om du vill ställa dig i kö till dessa så kontaktar du styrelsen. Det ligger parkeringsplatser på gaveln mot Esplanaden, även dessa är det kö till.

Nr 14 ligger längs Esplanaden och har butiker på hela markplan. I källaren hittar du ett pingisbord, cykelrum samt förråd tillhörande lägenheterna i huset. Ett av föreningens skyddsrum hittar du här.

Nr 16 ligger längs Drottninggatan och även här har vi företagslokaler på markplan. Där finns fler garage samt parkeringsplatser tillhörande lokalerna. I källaren finns även de förråd som tillhör lägenheterna i huset och ett cykelrum. Nr 16 har en ingång från drottninggatan som leder ner i källaren samt cykelrummet. Föreningens andra skyddsrum hittar du i denna källare.

Nr 18 ligger längs Götgatan som vetter mot sjukhuset. I detta hus ligger föreningens alla tvättstugor och mangelrum. Cykelrum och förråd finns även här på källarplan samt en dörr från cykelrummet direkt ut på Götgatan. Den större delen av föreningens garage ligger i detta hus samt parkeringsplatser på båda gavlarna av huset, för samtliga parkeringar och garage gäller kösystem som i hus Nr 12. 

INNEGÅRD

Vi är väldigt glada över att ha en stor och fin innergård. Vi önskar att vi alla kan hjälpas åt att hålla den ren och fin under alla säsonger.

Under våren och sommaren har vi utemöbler placerade på kullen som är till alla medlemmarnas förfogande. Att grilla är tillåtet på innegården men endast under uppsikt av vuxen och på eget ansvar och man står själv för grill samt ansvarar för städning och brandsäkerheten. Grillar får inte lämnas på gräsmattan utan uppsikt, om detta sker undanplockas grillen snarast. Det står bänkar utplacerade längs några av husväggarna samt askkoppar på några ställen. Till basketplanen tar man med egen boll.

 

Lekplatsen är alltid öppen och används endast under föräldrarnas uppsyn.

 

Vill du ha din cykel utomhus går det bra att placera den i mån av plats i något av de två cykelhusen eller cykelställ på innegården. Att parkera bilen längs gruset under kortare stunder går bra, för last och lossning, men vi måste alltid se till att det finns god framkomlighet för utryckningsfordon. Grindarna in på gården öppnas med din lägenhetsnyckel eller en bomnyckel. 

På vinterhalvåret används basketplanen som upplagsplats för snö. Utanför 12A placeras det en hög med grus/sand för halkbekämpning. Att gå över gräsmattan undanbedes på vintern då det förstör gräset. Snöröjning sker vid behov enligt avtal.

ÖVRIGT

Utöver detta finns det lite saker som kan vara bra att veta.

Det är lyhört mellan lägenheterna så vi visar respekt till varandra när det gäller volymer på musikanläggningar samt Tv.

För allas trivsel ska det vara tyst efter kl 22:00. Borrar eller hamrar i lägenheterna gör vi inte efter 18:00 då det är väldigt lyhört. Upplever du att någon inte följer detta så ber vi dig i första hand ta kontakt personen själv. Hjälper inte detta så kontaktar ni styrelsen.

 

I alla lägenheter finns det fiber indraget för anslutning av TV, Telefon och Internet i Telia Öppet fiber. Det finns även kanaler i Telenors basutbud som ingår i lägenheten via kabel-tv, om du inte fick en TV-box när du fick tillgång till lägenheter kontaktar du styrelsen så får du en.

Att vi håller trapphusen tomma från saker är viktigt då det kan medför en brandrisk samt kan hindra utrymningsvägar. 

Kontaktuppgifter till styrelsen sitter på en tavla innanför entréporten eller på fliken Styrelsen på hemsidan.

Bricka till tvättstugan finns till varje lägenhet. Om du inte fick någon vid inflytt går det bra att fråga styrelsen om en sådan.

Glöm inte att anmäla din e-postadress för nyhetsbrev på startsidan.

bottom of page