top of page

Styrelsen

Behöver du kontakta styrelsen i olika frågor?

Övergripande frågor

styrelse@brf-esplanaden.se

Martin Söderman

Ordförande

Övergripande frågor

0706 739 526

Ingalill Wahlund

Vice Ordförande

Köp, försäljning, nycklar

070 842 18 50

Marianne Joelsson

Sekreterare

P-platser och garage

0763 105 590

Kjell Engberg

Fastighetsansvarig

Fastighetsfrågor

0706 240 969

David Forslin

Fastighetsansvarig

Företagslokaler

0737 616 488

Lotta Rinse

Suppleant

bottom of page