Årsmötesprotokoll

Årsredovisningar

Stadgar och ordningsregler

Prisstatistik

Ombyggnad av lägenhet

§7 Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem.

 

Ex som kräver styrelsens tillstånd:

- Ingrepp i bärande konstruktion

- Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten

- Väsentligt förändra/täcka ventilationen

- Annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Vid osäkerhet kontakta styrelsen!

BRF Esplanaden

BRF Esplanaden grundades 1954 och har i dagsläget 102 bostadsrätter, 5 hyresrätter, 18 garage, 18 parkeringsplatser samt 13 lokaler.

Postadress

BRF Esplanaden

714400-0234

Esplanaden 18C

761 45, Norrtälje

Sverige

© 2020 by Alexander Hadley