top of page

Årsmötesprotokoll

Ombyggnad av lägenhet

§7 Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem.

 

Ex som kräver styrelsens tillstånd:

- Ingrepp i bärande konstruktion

- Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten

- Väsentligt förändra/täcka ventilationen

- Annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Vid osäkerhet kontakta styrelsen!

bottom of page